תחומי עיסוק

משפט מנהלי ורשויות מקומיות​

למשרדנו ניסיון רב במשפט המנהלי תוך התמחות בתחום הרשויות המקומיות, הכולל, בין היתר, ייצוג עותרים בעתירות מנהליות כנגד החלטות של רשות מקומית, תקיפה וביטול של חיובים במיסוי מוניציפאלי…

תכנון ובניה ​

משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי ללקוחות בתחום התכנון והבניה, לרבות במקרה של בניה ללא היתר, בניה בסטייה מהיתר, צווי הריסה שיפוטי, צו הריסה מנהלי, צו הריסה עם/בלי הרשעה, היתרי בניה…

תובענות ייצוגיות​

משרדנו בעל ניסיון בייצוג תובעים ייצוגיים, לרבות בתחום המשפט המנהלי והרשויות המקומיות ובתחום דיני העבודה. משרדנו ניהל ומנהל בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות ייצוגיות, בטענות בעלות…

דיני עבודה ועיצומים כספיים​

משרדנו מלווה מעסיקים בהליכי גיוס עובדים, הכנת הסכמי עבודה ואי תחרות, שמירת סודות מסחריים, עריכת חוות דעת, הליכי שימוע, הגשת בקשות למשרד הכלכלה לפיטורי עובדת וכד'. כמו כן, מתן ייצוג וייעוץ שוטף…

דילוג לתוכן