דיני עבודה ועיצומים כספיים

ייצוג מעסיקים: משרדנו מלווה מעסיקים בהליכי גיוס עובדים, הכנת הסכמי עבודה ואי תחרות, שמירת סודות מסחריים, עריכת חוות דעת, הליכי שימוע, הגשת בקשות למשרד הכלכלה לפיטורי עובדת וכד'. כמו כן, מתן ייצוג וייעוץ שוטף למעסיקים בבתי הדין לעבודה (אזורי וארצי), הגשת צווי מניעה, ועדות פריטטיות וכד'.

ייצוג עובדים: משרדנו מעניק ליווי וייצוג לעובדים בהליכים שונים כגון חוות דעת בתחום דיני העבודה, הליכי שימוע טרם פיטורים, ועדות שונות וכן בתביעות לפיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות, הרעת תנאים, פיטורים בהריון ללא אישור כדין.

עיצומים כספיים: משרדנו מלווה מעסיקים אשר הושת עליהם עיצום כספי ו/או התראות מינהליות על ידי משרד הכלכלה מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, בין היתר בשל אי ביצוע הפרשות פנסיוניות כדין, אי תשלום שכר כדין, הפרת תנאי עבודה ועוד ולזכותו הישגים רבים הכוללים הפחתה ואף ביטול מלא של העיצומים הכספיים שהושתו על המעסיק ו/או על נותן השירות.

דילוג לתוכן