משפט מנהלי ורשויות מקומיות


משפט מנהלי וליטיגציה מנהלית: התמחות במשפט המנהלי על כל רבדיו, לרבות תחום הרשויות המקומיות, הכולל, בין היתר, ייצוג עותרים בעתירות מנהליות כנגד החלטות של רשות מקומית, תקיפה וביטול של חיובים במיסוי מוניציפאלי, ייעוץ וייצוג בהליכי מכרז ציבורי וכד'.

ארנונה: בדיקה, הפחתה וביטול של חיובי ארנונה המושתים על עסקים ועל נישומים פרטיים, מתן ייעוץ משפטי וניהול מו"מ עם הרשויות. בנוסף, משרדנו מתמחה בהגשת השגה על חיוב ארנונה, ערר ארנונה, ניהול הליכים בפני ועדת ערר לענייני ארנונה, ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר לענייני ארנונה, הגשת עתירה מנהלית לבית משפט לעניינים  מנהליים כנגד החלטות הרשות, ערעורים לבית המשפט העליון.

אגרות והיטלי פיתוח (תיעול, סלילה, מים, ביוב): בדיקה, ביטול והפחתה של אגרות והיטלי פיתוח המושתים על-ידי הרשויות השונות ועל-ידי תאגידי המים הכוללות, בין היתר חיובי תיעול, סלילה, מים וביוב. הגשת הליכים משפטיים כנגד הרשויות ותאגידי המים, כגון תביעות נגד הרשות, תביעות השבה, הגשת צווי מניעה וצווי עשה ועוד.

מכרזים: ייעוץ משפטי וייצוג לקוחות המשרד בתחום המכרזים הכולל, בין היתר, ליווי בהליכי הגשת מסמכי המכרז וכן מתן ייצוג משפטי בהליכים משפטיים הנובעים מהחלטת ועדת מכרזים.

רישוי עסקים: בין יתר פעולות משרדנו בתחום רישוי עסקים, אנו מלווים בעלי עסקים ומבצעים בדיקות מקדימות האם נדרש רישיון עסק ובמידה ואכן נדרש רישיון עסק משרדנו מלווה את בעל העסק בבדיקת התנאים, דרישות הרשות הרלוונטית ובקבלת ההיתרים והאישורים המתאימים כגון אישור כבאות, משטרה, תברואה, איכות הסביבה ועוד. כמו כן, אנו פועלים כנגד החלטת הרשות המקומית שלא להנפיק רישיון עסק ו/או להנפיק רישיון עסק מוגבל, כנגד החלטת רשות על סגירה מנהלית של עסק פעיל ועוד.

אגרות שונות: הפחתה ו/או ביטול של אגרות שונות המושתות על-ידי הרשויות השונות כגון אגרות שילוט, אגרת פינוי אשפה, אגרת שמירה ועוד, אם באמצעות מו"מ עם הרשות ואם באמצעות הגשת הליכים מתאימים לבתי המשפט המוסמכים.

דילוג לתוכן