תובענות ייצוגיות

תובענות ייצוגיות: משרדנו בעל ניסיון בייצוג תובעים ייצוגיים, לרבות בתחום המשפט המנהלי והרשויות המקומיות ובתחום דיני העבודה. משרדנו ניהל ומנהל בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות ייצוגיות, בטענות בעלות השפעות רוחביות, בסכומים הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים.