היטל סלילה

היטלי סלילה תיעול וביוב

לכל רשות מקומית יש חוקי עזר העוסקים בהיטלים שונים שמטרתם לממן את פיתוח התשתיות, למשל היטל סלילה, היטלי ביוב, היטלי תיעול וכיוצא בזאת. למרות שחוקי העזר מתארים באופן מפורט את דרך החישוב של הסכום הנדרש, לא פעם הם מושתים בצורה לא הוגנת, מוטעית ואף בלתי חוקית, ויש להיעזר בעורך דין על מנת להגיש עררים וערעורים, להגיש תביעות ו/או לפעול להוצאת צווים.

 

היטל סלילה כדוגמא

היטל סלילה הוא אחד מהיטלי הפיתוח העיקריים, המעוגנים ומפורטים בחוקי העזר העירוניים שכל עירייה מוסמכת להוציא תחת ידיה. על קצה המזלג, מדובר בהיטל אשר מטרתו לממן את פעילות הסלילה של מדרכות וכבישים על ידי הרשות המקומית, המועצה המקומית או העירייה. הוא מושת על בעלי נכסים באזור הסמוך לסלילת המדרכה או הכביש, ולמעשה מחייב אותם להשתתף בעלויות. מטבע הדברים, חישוב היטל סלילה עשוי להיות שונה מאוד, בהתאם לפרויקט ומרכיביו. כך לדוגמא, התחשיב עשוי להיות שונה בין עיריות שונות מאחר שחוקי העזר והתחשיבים הקיימים בהם משתנים ונקבעים על ידי כל רשות בפני עצמה. בנוסף, הסכום לתשלום משתנה בהתאם לשטח הקרקע שעליה הנכס עומד, כך שישנו הבדל בין סכום ההיטל הנדרש מבעל נכס של דונם לנכס של 5 דונמים לבין בעל נכס של 200 מ"ר. כמו כן הסכום עשוי להשתנות בהתאם לשטח הבנוי (אם ישנו) שעומד על הקרקע. לכך מצטרפות כמובן העלויות הכוללות של הסלילה, כאשר אלו מחולקות לפי יחידת שטח ומוכפלות בשטחים המצויים בפועל בבעלות הנישום.

 

לא פעם מדובר בסכומים גבוהים למדי העשויים להגיע לעשרות אלפי שקלים, ואפילו מאות אלפי שקלים. בעוד שבעבר הנטייה הייתה לגבות אותם כדמי השתתפות, הרי שכיום הם מושתים כהיטלי סלילה, דבר המקטין את המורכבות המשפטית מבחינתה של הרשות המקומית. ואולם, אין בכך לומר שהדרך סגורה בפני בעל הנכס להגיש עררים וערעורים על גובה ההיטל, להביא להפחתתו ואף לביטולו. למעשה, לעיתים קרובות חלות טעויות בחישובי היטלי הסלילה, לרבות הטלת חיובים בניגוד לחוק, ובמקרים אלו בהחלט קיימים הליכים הפתוחים לביטול החיוב.

 

היטלי מים והיטלי ביוב

בעשור הראשון של המאה הנוכחית נכנסו שינויים מהותיים לתחום תשתיות המים והביוב ברשויות המקומיות, כאשר הנושא עבר מידיהן לידי התאגידים הפרטיים. בהמשך לכך, גם נושאים הקשורים לפיתוח תשתיות המים והביוב עברו לידי התאגידים, והם כיום אלו שמוסמכים לגבות תשלומים למימון הפעילות הזאת. לדוגמא, התאגידים גובים היטלי ביוב שמטרתם לממן הנחת תשתיות ביוב, אגרת הנחת צינורות לניקוז של מי גשמים וכדומה. גם כאן. קיימים מקרים רבים של חיוב גבוה מדי ולא מוצדק, ובעזרת עורכי דין המתמחים בתחום ניתן לפעול להקטנה ואף לביטול של ההיטל.

 

לפרטים נוספים על היטל סלילה, היטלי ביוב והיטלי תיעול וכן לסיוע, ליווי וייצוג משפטי בנושאים אלו, הנכם מוזמנים לפנות לאריק כהן – משרד עורכי דין בטלפון 03-5099199.

 

תובענות ייצוגיות

תובענות ייצוגיות

תובענה ייצוגית הינה תביעה בה אדם אחד יכול לנהל הליך משפטי עבור קבוצה גדולה של נפגעים. המטרה בהגשת תובענה ייצוגית היא איזון בין הכוחות האדירים

תשלום אגרת ביוב ומים

תשלום אגרת מים וביוב  צרכני מים הנמצאים בשטחיהן של רשויות מקומיות נדרשים לתשלום אגרת ביוב ומים, לרוב אחת לחודשיים כאשר החישוב הוא למעשה חודשי ומבוצע

עורך דין לענייני ארנונה

סיוע מטעם עורך דין בהפחתת ארנונה  כל שוכר של מבנה או בעל עסק, בית או דירה, מכיר היטב את חיובי הארנונה המושתים עליו מטעם הרשות

דילוג לתוכן