בשנת 2014 פורסם תיקון לחוק התכנון והבניה, הקרוי "חוק הפרגולות".

בתיקון זה לחוק התכנון והבניה הורחבו סמכויות התכנון של הוועדות המקומיות, נקבעו פרמטרים להגברת השקיפות של עבודות מוסדות התכנון, הגשת בקשות באמצעות "רישוי מקוון ופטור מהוצאת היתר לעבודות ספציפיות.

בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה, קיים פטור מהוצאת היתר בניה להקמת גגונים, לסוככים ולסככות צל, בתנאי שאלה לא בולטים מהקיר אליו הם צמודים ביותר מ-2 מטרים, כי סוכך מתקפל לא יבלוט מהקיר במצבו מקופל בלמעלה מ-50 ס"מ, כי קיימות במגרש זכויות בניה עודפות (במקרה של בניית גגון), וכן כי ככל ואלה עולים על 20 מטרים רבועים יש לדווח על ההקמה לועדה המקומית, בצירוף אישור מהנדס המאשר כי הגגון או הסככה אלה מעוגנים כנדרש למבנה.

כמו כן, קיים פטור מהוצאת היתר בניה להקמת פרגולה (מצללה), בתנאי שהיא נתמכת על עמודים בלבד (ללא קירות), כי הגג אינו אטום וכי שטח הפרגולה אינו עולה על 50 מ"ר או רבע מהשטח הפנוי של החצר או הגג. על המבקש לדווח על ההקמה לועדה המקומית, בצירוף אישור מהנדס המאשר כי הפרגולה מעוגנת כנדרש לקרקע או למבנה.

בנוסף, קיים פטור מהוצאת היתר בניה להקמת גדר בגובה של 1.5 מטר מהקרקע ופטור מהוצאת היתר בניה להקמת קיר תומך בגובה של 1 מטר, בתנאי שאלה לא יוקמו בחזית הבניין הפונה לרחוב, לשטח ציבורי; פטור מהוצאת היתר בניה להקמת גדר בשטח חקלאי בגובה של 1.5 מטר מהקרקע, בתנאי שזו מוקמת בשטח חקלאי מעובד וכל עוד היא אינה מונעת זרימת מי נגר עילי; פטור מהוצאת היתר בניה לחניות, שערים ומחסום כניסה לחניה, בתנאי שאלה יוקמו ע"י חשמלאי מוסמך, כי הם ייבנו בתחום המגרש ולא יבלטו ממנו וכי הם יותקנו לרוחב שביל הכניסה או החניה.

מעבר לכך, ובכפוף לעמידה בהוראות החוק, קיימים "מבנים" נוספים הפטורים מהוצאת היתר, ובין היתר: הקמת גופי תאורה, מצלמות אבטחה, שילוט שאינו עולה על 1.2 מ"ר, הצבת פח אשפה, סורגים, דוד מים/שמש, מזגנים ועוד.

סיכומו של דבר, תיקון זה לחוק התכנון והבניה מקל משמעותית על הקמת מבנים וביצוע עבודות אשר לפני כן היו טעונים הוצאת היתר, לרבות הקמת גגונים, סוככים, פרגולות (מצללות), גדרות וקירות תומכים ועוד.

עם זאת, יש לבדוק – טרם התחלת ביצוע העבודות, האם המבנה או העבודות אכן פטורים מהיתר בהתאם לתנאים הספציפיים החלים על סוג המבנה/העבודה וכן בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה והתקנות השונות החלות מכוחו, לתכניות בניין עיר החלות על המקרקעין ולהנחיות המרחביות, שאם לא תהיו חשופים לקבלת צו הריסה מנהלי.


לפרטים נוספים ולסיוע, ליווי וייצוג משפטי בנושא, הנכם מוזמנים לפנות אל אריק כהן ושות' – משרד עורכי דין בטלפון 03-5099199.

עוד מאמרים בנושא:

תובענות ייצוגיות

תובענות ייצוגיות

תובענה ייצוגית הינה תביעה בה אדם אחד יכול לנהל הליך משפטי עבור קבוצה גדולה של נפגעים. המטרה בהגשת תובענה ייצוגית היא איזון בין הכוחות האדירים

תשלום אגרת ביוב ומים

תשלום אגרת מים וביוב  צרכני מים הנמצאים בשטחיהן של רשויות מקומיות נדרשים לתשלום אגרת ביוב ומים, לרוב אחת לחודשיים כאשר החישוב הוא למעשה חודשי ומבוצע

עורך דין לענייני ארנונה

סיוע מטעם עורך דין בהפחתת ארנונה  כל שוכר של מבנה או בעל עסק, בית או דירה, מכיר היטב את חיובי הארנונה המושתים עליו מטעם הרשות

דילוג לתוכן