תשלום אגרת ביוב ומים

תשלום אגרת מים וביוב 

צרכני מים הנמצאים בשטחיהן של רשויות מקומיות נדרשים לתשלום אגרת ביוב ומים, לרוב אחת לחודשיים כאשר החישוב הוא למעשה חודשי ומבוצע בדרך כלל על ידי קריאת שעון המים. בדומה לאגרות והיטלים נוספים של עיריות, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים ואזוריים, גם במקרה של אגרת מים וביוב ניתן לחסוך ממון נכבד. זאת, לא רק ובהכרח על ידי חיסכון בצריכת המים, אלא על ידי ביצוע בדיקות באמצעות משרדנו המובילות לשינוי בחישוב אגרת ביוב כך שתהיה נמוכה בהרבה עבור הנכס. 


כמה מילים על אגרות ביוב ומים 

חשוב להבין שלמרות שתעריף אגרת ביוב מתייחס לצריכת המים בנכס (וכן אל פרמטרים נוספים שנתאר בהמשך), הוא למעשה בא לכסות ולקדם את הטיפול בכל נושא התשתיות, מים ושפכים בשטח הרשות המקומית. בנוסף, יש להבין כי קיימים סוגים שונים של אגרות, כגון כאלו המיועדות לצרכנים של מערכת הביוב בלבד (ולא של מים המסופקים על ידי אותה רשות מקומית), ואגרות לצרכני מים כגון אנשים פרטיים, חקלאים, תעשיה, גינון ועוד. 


מכאן יוצא שישנם פרמטרים שונים המשתמשים לחישוב האגרות, אשר משתנים בין צרכנים. כך למשל, בעוד שעבור צרכן פרטי הגורם הקובע יהיה כמות המים הנצרכת בקוב לפי בדיקת שעון המים, הרי שעבור גוף עסקי או תעשייתי יצטרפו פרמטרים נוספים כגון הגדרת השימוש במערכת הביוב, כמות המים המועברת למערכת הביוב, ועוד. הכללים והתקנות נקבעים בהתאם לחקיקה הקיימת בישראל, כגון חוק המים משנת 1959, שינוי בתעריפים מעת לעת מטעם שר האוצר, וכן כללי תאגידי מים וביוב שאותם נתאר בהמשך. 


הקטנת חיובי אגרות מים וביוב 

באמצעות משרדנו ניתן להפחית תשלום אגרת מים באופן משמעותי, דבר המוביל בטווח הארוך לחיסכון של אלפי שקלים רבים – כתלות בכמות המים הנצרכת על ידיכם. למשרדנו ניסיון רב בטיפול בהפחתות ובטיולים של מגוון אגרות מטעם הרשויות המקומיות, החל בתשלום אגרת ביוב ועד לאגרת שמירה או פינוי אשפה. אנו עושים זאת, בין היתר, באמצעות פנייה להליכים הולמים בערכאות המשפטיות המוסמכות ואף באמצעות משא ומתן מול הרשות. 


אנו גם אמונים על בדיקה, ביטול והפחתת אגרות והיטלי פיתוח המושתים על נישומים מטעם תאגידי המים והרשויות, לרבות חיובי מים וביוב, וזאת באמצעות הגשת תביעות כנגד הרשויות והליכים משפטיים נוספים, הגשת צווי מניעה וצווי עשה, תביעות השבה ועוד. 


לגבי אגרת מים וביוב ניתן לפעול במישורים רבים, כגון קבלת הנחות שמקורן בהקצבת מים לצרכים תעשייתיים, לצרכן גדול במיוחד, ולצרכי גינון. לאור בדיקה של מצב הלקוח, אנו יכולים לפנות לקבלת הנחות או הקצבות אל תאגיד המים או הרשות המקומית הרלוונטית, עם פירוט של כל הנתונים הנדרשים באופן מקצועי וברור. 


כללי תאגידי מים וביוב 

כאמור, אחד המסמכים המשפיעים ביותר על חישוב אגרת ביוב ומים, הינו "כללי תאגידי ביוב ומים" (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) משנת 2009. כללים אלו מתארים בין היתר את התעריף לכל מטר מעוקב של מים שמספק התאגיד ליחידות דיור, את התעריף המסופק לכל מ"ק מים לצריכה ביתית, התעריפים עבור צרכנים גדולים שמעל 15 אלף מ"ק בשנה, וכן התעריפים למים שפירים לגינון ציבורי, שירותי מים לחקלאות, מים מאיכות נחותה, מי קולחין, מים מליחים, שפד"ן, תעריפים לצריכה חורגת בהתאם לשיעור החריגה במדרגות מסוימות, מי תהום, ועוד. 


למידע נוסף וקבלת סיוע משפטי 

מעוניינים בביצוע בדיקה של אגרות והיטלי מים וביוב? משרדנו יכול לחסוך לכם ממון נכבד. לסיוע מקצועי וליווי משפטי פנו אל עו"ד אריק כהן בטלפון 03-5099199.

תובענות ייצוגיות

תובענות ייצוגיות

תובענה ייצוגית הינה תביעה בה אדם אחד יכול לנהל הליך משפטי עבור קבוצה גדולה של נפגעים. המטרה בהגשת תובענה ייצוגית היא איזון בין הכוחות האדירים

תשלום אגרת ביוב ומים

תשלום אגרת מים וביוב  צרכני מים הנמצאים בשטחיהן של רשויות מקומיות נדרשים לתשלום אגרת ביוב ומים, לרוב אחת לחודשיים כאשר החישוב הוא למעשה חודשי ומבוצע

עורך דין לענייני ארנונה

סיוע מטעם עורך דין בהפחתת ארנונה  כל שוכר של מבנה או בעל עסק, בית או דירה, מכיר היטב את חיובי הארנונה המושתים עליו מטעם הרשות

דילוג לתוכן